Nu sätter vi igång!


För att Brandon ska kunna ge dig värdefulla förslag på marknadsföringskanaler behöver du först svara på några frågor om ditt företag. Det tar bara några minuter.

Vad har du för typ av företag?


Ange det alternativ som bäst stämmer in på din verksamhet? (Du kan välja flera)

Har samtliga personer i din målgrupp ett tydligt gemensamt intresse?


Svara ja om du enbart vill rikta dig till en nischad målgrupp med ett gemensamt intresse.

Består din målgrupp av både män och kvinnor?


Om din målgrupp.


Är det viktigt för dig att nå ut till ett visst åldersspann?

Geografisk begränsning


Finns din målgrupp i hela Sverige eller vill du enbart nå personer inom en eller flera enskilda kommuner?

Under hur lång tid ska du annonsera?


Vill du få förslag inom CSR?


CSR (Corporate Social Responsibility) är marknadsföring med fokus på socialt ansvar.

Vad vill du primärt uppnå med din marknadsföring?


Inom vilken budgetram vill du få förslag?


Strax redo!


Vi sammanställer dina paramterar och inom kort visas resultatet.